Α.Ε.Π.Π | ΘΕΜΑΤΑ + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2017

ΘΕΜΑ Α & Β:  Ευκολα και αναμενόμενα.
ΘΕΜΑ Γ:  Εύκολο στην υλοποίηση τουλάχιστον  3 ερωτημάτων – Η Δύσκολία του ήταν στην κατανόηση της εκφώνησης.
ΘΕΜΑ Δ:  Απλή εφαρμογή των υποπρογραμμάτων, με μια πολύ μικρή δυσκολία στο Δ4 και στην κλήση της ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.

2017
ΛΥΣΕΙΣ_2017

Related Post

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone