Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει κάποιος όταν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα wordpress για την κατασκευή του site του είναι το μέγεθος των αρχείων που μπορεί να ανεβάσει.
Το wordpress έχει σαν προεπιλογή τα 2ΜΒ.

WORDPRESS (εγκατάσταση)

Στο βίντεο δείχνουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, ώστε να αλλάξει το μέγεθος upload και να κάνει πιο εύκολα την δουλεία του χωρίς περιορισμούς.

ΒΗΜΑΤΑ:
1. Από το site που έχουμε κάνει την αγορά του HOST πακέτου μας μεταβαίνουμε στο cpanel
2. Μπαίνουμε μέσα στο file manager
3. Επιλέγουμε να δούμε τα αρχεία που περιέχονται μέσα στο public_html
4. Επιλέγουμε να εισέλθουμε μέσα στο φάκελο wp-admin
5. Πατάμε «δημιουργία αρχείου» και δίνουμε σαν όνομα: «php.ini»
6. Αφού δημιουργήσουμε το αρχείο μας, πάμε επάνω του και με δεξί κλικ επιλέγουμε «edit»
7. Ενώ βρισκόμαστε μέσα στο αρχείο που μόλις δημιουργήσαμε κάνουμε copy-paste το
παρακάτω κώδικα.
***********************************
upload_max_filesize = 32M ****
post_max_size = 32M ****
***********************************
8. Πατάμε αποθήκευση
9. Είμαστε έτοιμοι. Πηγαίνετε στο admin του site σας, και ελέγξτε το αποτέλεσμα.


Ανάλυση: 480P